Advisering en begeleiding van verenigingen
en stichtingen

Gespecialiseerd in brancheverenigingen, beroepsverenigingen, patiëntenverenigingen, sportbonden,

stichtingen die belangen behartigen en coöperaties.

Herstructureren en revitaliseren

Aanpassen van de werkwijze en inrichting van de organisatie. Zowel van de vereniging als de werkorganisatie.

Fusies en strategische samenwerking

Scheppen van organisatorische synergie, in allerlei vormen

Strategische sessies, boardroom consulting, zelfevaluatie

Gespreksleider en sparringpartner voor bestuur, directie en raad van toezicht

Workshops, trainingen en cursussen

Voor bestuur, ledenraad, raad van toezicht en de werkorganisatie

Onderzoek en evaluatie

Van doorlichting van de organisatie tot verheldering van strategische thema’s

Procesbegeleiding

Als aanjager en inspirator, als verbinder en adviseur, en soms als voorzitter

Boek en CV

Architectuur van verenigingen: bouwstenen voor organisatieontwikkeling

Deze monografie heb ik samen met Peter Tack geschreven. Inmiddels is de zesde druk in paperback beschikbaar (2019).

Te bestellen via deze link.

Beknopt CV

Opgeleid als bestuurskundige heb ik me gespecialiseerd in verenigingen en stichtingen.

  • Afgestudeerd in de politicologie (cum laude) aan de Vrije Universiteit, met de specialisatie bestuurskunde (1987).
  • Gepromoveerd aan de Vrije Universiteit op een bestuurskundige studie over regionale samenwerking in het openbaar bestuur (1993).
  • Werkzaam als bestuurskundig onderzoeker en docent aan de Vrije Universiteit (1985 -2000), laatstelijk in de functie van Universitair Hoofddocent Beleid, Communicatie en Organisatie.
  • Vanaf de oprichting (1995) betrokken geweest bij het Postacademisch Onderwijs Management van Brancheorganisaties en Beroepsverenigingen (PAO MBB) aan de Vrije Universiteit.
  • Zelfstandige adviespraktijk (vanaf 2000).
  • Vanaf 2008 betrokken geweest bij de Academie voor Verenigingsmanagement, onder meer als programmaleider van de cursus Verenigingsmanager.
  • Vanaf 2020 betrokken bij de Malieacademie van VNO-NCW en MKB-Nederland

Opdrachtgevers

A-Nip

 • Actiz – Organisatie van zorgondernemers
 • Actuarieel Genootschap & Actuarieel Instituut
 • Aedes – Branchevereniging van woningcorporaties
 • AFNL – Aannemersfederatie Nederland
 • Ambulancezorg Nederland
 • ANKO – Koninklijke Algemene Nederlandse Kappersorganisatie
 • ANT- Associatie Nederlandse Tandartsen
 • AVBB – rechtsvoorganger van Bouwend Nederland
 • AVRO – Algemene Omroepvereniging AVRO
 • AVVV – Algemene Vereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden (rechtsvoorganger van V&VN)
 • BGN – Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland
 • BIK – Barneveldse Industriële Kring
 • BNA – Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA
 • Bolegbo-VOK – rechtsvoorganger van Bouwend Nederland
 • Bouwend Nederland
 • BouwNed – rechtsvoorganger van Bouwend Nederland
 • BOVAG – ondernemers in de mobiliteit
 • BPBI – Branchevereniging Professionele Bewindsvoerders en Inkomensbeheerders
 • Brameco Zon, voeders – Mengvoercoöperatie
 • CBW-Mitex – rechtsvoorganger van INretail
 • Cedris – Brancheorganisatie van sociale werkgelegenheids- en reïntegratiebedrijven in Nederland
 • Centrum voor live communication – via rechtsvoorgangers ESAH, FBTN, VNC
 • CG-raad
 • CG-Raad, CSO, NPCF, LPGGz en Platform VG gezamenlijk
 • Consumentenbond
 • Coöperatie Heelkunde Friesland U.A.
 • Cumela, De brancheorganisatie voor groen, grond en infra
 • Deco – coöperatie in Brand en Retail Management
 • EAGE – European Association of Geoscientists & Engineers
 • EAIE – European Association for International Education
 • EONS – European Organisation dedicated to the support and development of cancer nurses
 • Espria Ledenvereniging
 • EVO – Ondernemersvereniging voor logistiek
 • FBA – Farmaceutisch Bureau Amsterdam
 • FBZ – Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg en daaraan gerelateerd onderwijs en onderzoek
 • FENAC – Federatie van Nederlandse Audiologische Centra
 • FGzPt – Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten
 • FME
 • FMN – Beroepsvereniging voor het facilitaire domein
 • FMS – Federatie Medisch Specialisten
 • Federatie Opvang
 • FEMS – Federation of Microbiological Societies
 • FOSAG – Koninklijke Vereniging Federatie van Ondernemers in het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf
 • FVE – Federation of Veterinarians of Europe
 • Fysiotopics
 • Global Network of People living with HIV (GNP+)
 • Helpende Handen – Vereniging Gehandicaptenzorg van de Gereformeerde Gemeenten
 • Heelkunde Friesland (coöperatie)
 • HDN – Hypotheken Data Netwerk  (coöperatie)
 • Hiv Vereniging Nederland
 • Humanitas
 • Huntington Kennisnet Nederland
 • InEen – organiseert de eerste lijn
 • INretail – brancheorganisatie in retail non-food
 • Jeugdzorg Nederland
 • Judo Bond Nederland
 • Kamer van Koophandel Noordwest-Holland
 • Kamer van Koophandel Rotterdam
 • KansPlus – Vereniging voor mensen met een verstandelijke handicap, hun ouders, broers, zussen en andere naasten
 • KBO-PCOB – voor senioren van vandaag en morgen
 • KNDB – Koninklijke Nederlandse Drogisten Bond
 • KNGF – Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
 • KNGU – Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie
 • KNMG – Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst
 • KNMP – Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie
 • KNMvD – Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde
 • KNOV – Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen
 • KNSB – Koninklijke Nederlandse Schaatsbond
 • KNVB Amateurvoetbal
 • KNKV – Koninklijk Nederlands Korfbalverbond
 • KNVvL – Koninklijk Nederlandse Vereniging voor de Luchtvaart
 • Koepel WMO-raden
 • Koninklijke Horeca Nederland
 • Koninklijke Metaalunie
 • de Kunstconnectie – Branchevereniging voor educatie en participatie in de kunsten
 • KVLO – Koninklijke Vereniging voor leraren Lichamelijke Opvoeding
 • KVNR – Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders
 • KWBN – Koninklijke Wandel Bond Nederland
 • Landelijke Vereniging POH-GGZ
 • LAD – Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband
 • Landelijk Platform GGz (LPGGz) – Cliënten- en familiekoepel in de GGZ
 • Ledenvereniging (van de Espria Groep)
 • Leven met kanker (voorheen NFK)
 • LHV – Landelijke Huisartsen Vereniging
 • Longkanker Informatiecentrum en de Stichting Longkanker gezamenlijk
 • LVMP – Landelijke Vereniging Medische Psychologie
 • LV POH-GGZ – Landelijke Vereniging Praktijkondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg
 • Maatschap Interne Geneeskunde en Maag-darm-leverziekten Leeuwarden
 • Maatschappij van Welstand – Vereniging voor ondersteuning van het protestantisme
 • MBO-raad
 • MEE NL – de coöperatieve vereniging van 20 MEE-organisaties
 • Metaalunie, koninklijke
 • Mezzo – Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorgers
 • MfN – Mediatorsfederatie Nederland
 • Mitex – rechtsvoorganger van INretail
 • MKB-Nederland
 • Mobiliteitsalliantie
 • MO-groep
 • NAPA – Nederlandse Associatie Physician Assistants
 • Natuurlijk Platteland-West – rechtsvoorganger van Veelzijdig Boerenland
 • NBA – Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
 • NBOV – De Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemersvereniging
 • NCC – Nederlandse Caravan Club
 • Nederlandse Museum Vereniging
 • Nederlandse Stomavereniging
 • NEPROM – Verening van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen
 • NFK – Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties
 • NFN Open & Bloot
 • NHG – Nederlands Huisartsen Genootschap
 • Nierstichting
 • NIP – Nederlands Instituut van Psychologen

Nkc-Z

 • NKC – Nederlandse Kampeerauto Club
 • NMI – Nederlands Mediation Instituut
 • NOAB – Branchevereniging van administratie- en belastingadvieskantoren
 • NPCF – Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie
 • NPHF – Nederlandse Public Health Federatie
 • NPN – De branchevereniging voor bedrijven van voedingssupplementen
 • NPV – Nederlandse Patiënten Vereniging
 • NSO – Brancheorganisatie voor de tabaksdetailhandel
 • NU’91 DE BOND voor de mensen in de zorg
 • NVA – Nederlandse Vereniging voor de Anesthesiologie
 • NVAG – Nederlandse Vereniging Artsen Beleid Management Onderzoek
 • NVALT – Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose
 • NVB – Nederlandse Vereniging van Banken
 • NVBR – Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding
 • NVDA – Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten
 • NVG – Nederlands Verbond van de Groothandel
 • NVGE – Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie
 • NVGzP – Nederlandse Vereniging voor de Gezondheidspsychologie
 • NVH – Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten
 • NVI – Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen
 • NVKL – Nederlandse Vereniging van ondernemingen op het gebied van de Koudetechniek en Luchtbehandeling
 • NVLF – Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie
 • NVMDL – Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen
 • NVME i.o. – Nederlandse Vereniging van Medisch Specialistische Experts
 • NVMM – Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie
 • NVN – Nierpatiëntenvereniging Nederland
 • NVSM – Nederlandse Vereniging voor ServiceManagement
 • NVTG – Nederlandse Vereniging voor Technisch facilitair management in de Gezondheidszorg
 • NVOG – Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
 • NVP – Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie
 • NVVE – Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde
 • NVvH – Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
 • NVVK – Nederlandse Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren
 • NVvP – Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
 • NVVP – Nederlandse Vereniging voor Pathologie
 • NVvPO – Nederlandse Vereniging van  Praktijkondersteuners en Praktijkverpleegkundigen
 • NVvR – Nederlandse Vereniging voor Radiologie
 • NVvR – Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
 • NVZ – Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
 • NVZD – Beroepsvereniging voor bestuurders in de zorg
 • Het Oranje Kruis – De organisatie op het gebied van eerste hulp (EHBO)
 • Orde van Medisch Specialisten (rechtsvoorganger van de FMS)
 • OSB – Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten
 • OVN – Optometristen Vereniging Nederland
 • P3NL – Federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen
 • Partos – De branchevereniging voor particuliere internationale samenwerking in Nederland
 • Philadelphia – omgedoopt tot PhiladelphiaSupport
 • Platform Gezondheids- en Medische Psychologie (PGMP)
 • PO-raad – Sectororganisatie voor het primaire onderwijs
 • PPN – Paramedisch Platform Nederland
 • RAI-vereniging
 • Register Belastingadviseurs
 • Rijnstate Ziekenhuis – gezamenlijke opdracht van de Vereniging Medisch Specialisten, de Vereniging Medische Staf en de Coöperatie Medische Specialisten Rijnstate u.a.
 • RIM – Raad voor Interim Management
 • Samenwerking – Amsterdamse Coöperatieve Woningvereeniging ‘Samenwerking’ B.A.
 • SIAC – Samenwerkende Instellingen Auditieve Communicatieve Sector
 • Simea – Stichting van Instellingen voor auditief en/of communicatief beperkte leerlingen
 • Sociaal Werk Nederland
 • Sportvisserij Nederland
 • Stichting Audicienregister
 • Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen
 • Stichting Erkenningsregeling Leveranciers Medische Hulpmiddelen
 • Stichting Microfinanciering en Ondernemerschap Nederland
 • Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen
 • Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen
 • Stichting Reclame Code
 • Stichting RIONED
 • Syndion – Dienstverlening en ondersteuning aan mensen met een handicap
 • Techniek Nederland
 • Thuiswinkel.org
 • TLN –  Transport en Logistiek Nederland
 • TVVL – De Nederlandse technische vereniging voor installaties in gebouwen
 • UNETO-VNI – Ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel (omgedoopt tot Techniek Nederland)
 • Unie KBO – seniorenorganisatie
 • UvB – Unie van Beroepspensioenfondsen
 • VAGZ – Vereniging voor artsen, tandartsen en apothekers werkzaam bij (zorg)verzekeraars
 • Vastgoedpro – Beroepsorganisatie van vastgoed professionals
 • VBO – Vereniging Bemiddeling Onroerend Goed
 • VCF – Vliegclub Flevo
 • VCN – Belangenorganisatie voor organisaties met een eigen call- of contactcenter
 • Veelzijdig Boerenland
 • VEN – Vereniging EMDR Nederland
 • VFI – Brancheorganisatie van goede doelen
 • VGCt – Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie
 • VGN – Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
 • VHZB – Vereniging Haptonomische Zwangersschapsbegeleiders
 • VNA – Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen
 • VIA – Vereniging van Indicerende en Adviserende artsen
 • VO-raad – Sectororganisatie voor het voortgezet onderwijs
 • VPTZ – Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland
 • VRA – Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen
 • VSG – Vereniging voor Sportgeneeskunde
 • VSF – Vlaamse Sportfederatie
 • VTW – Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties
 • Vereniging VVAA – Financiële dienstverlener van Medisch Nederland
 • VNO-NCW
 • VOB – Vereniging Openbare Bibliotheken
 • VVH – Vereniging van Haptotherapeuten
 • VvNO – Vereniging van Nederlandse Orkesten
 • V&VN – Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland
 • WaterFederatie – inmiddels Koninklijk Nederlands Waternetwerk
 • Water, Land & Dijken – Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer
 • Watersportverbond
 • WENb – Werkgeversvereniging Energie en Nutsbedrijven
 • WGCC – Werkgeversvereniging voor de Facilitaire Callcenters
 • Woundcare Consultant Society
 • WSD-groep – Werkbedrijf voor mensen met een arbeidshandicap
 • de Zonnebloem – Nationale Vereniging de Zonnebloem
 • Zorgbelang Nederland

Contact